హ్యాట్సాఫ్ #కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు 💪💪💪 ఒక సంకల్పం చరిత్ర అయింది .. రాజకీయ నాయకుల మాటలే నీటిమూటలనుకునే నేటి...

Posted by The Legend YSR - Leader YSJagan on Saturday, January 19, 2019