ఈ రోజు ప్రజాసంకల్ప యాత్రను విజయవంతం చేసిన రాజోలు నియోజకవర్గ ప్రజలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. Day 195 Date : 21st June #PrajaSankalpaYatra

Posted by YS Jagan Mohan Reddy on Thursday, June 21, 2018