Ponnala Lakshmiah

PCC makes 'Uttam' choice, shows door to Ponnala - Sakshi Post
Feb 28, 2015
PCC makes 'Uttam' choice, shows door to Ponnala
'Ponnala benefited only Andhra people' - Sakshi Post
Sep 13, 2014
'Ponnala benefited only Andhra people'
Ponnala, Raghuveera pay homage to YSR - Sakshi Post
Jul 08, 2014
Ponnala, Raghuveera pay homage to YSR
Back to Top